Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 12.06.2017 r. zostanie przywrócony ruch autobusów ulicami Sobieskiego, Wyspiańskiego, Słowackiego. W związku z powyższym autobusy linii obsługujące przystanki przy w/w ulicach powrócą na swoje trasy.
Ponadto w związku z zamknięciem ulicy Wróblewskiego wszystkie kursy realizowane od przystanku Słowackiego I ulicami Słowackiego, Wróblewskiego realizowane będą z pominięciem przystanku Słowackiego II.