Tekst regulaminu usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o. (Zarządzenie Nr 0151/24/09 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 08.07.2009) znajduje się z załączniku (.pdf).

Regulamin usług przewozowych Miejskiego Zakładu Komunikacji spółka z o.o.pdf