Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał pierwszą transzę 5 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Tytuł projektu:

„Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów”

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie: 4.5. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI
poddziałanie: 4.5.2. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – SPR
dziedzina: transport
wartość projektu: 25 953 000.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 17 935 000.00 zł

Planowana realizacja projektu została podzielona na 5 transz:

I transza: 2 autobusy o długości 8,9 m i 3 autobusy o długości 10,5 m maj 2018 rok
II transza: 2 autobusy o długości 8,9 m i 3 autobusy o długości 10,5 m sierpień 2018 rok
III transza: 1 autobus o długości 10,5 m i 2 autobusy o długości 12 m (hybrydowe) listopad 2018 rok
  Organizacja i koordynacja rozkładów jazdy grudzień 2018 rok
IV transza: 1 autobus o długości 7,36 m, 1 autobus o długości 10,5 m i 2 autobusy o długości 12 m (hybrydowe) styczeń 2019 rok
V transza: 3 autobusy o długości 12 m (hybrydowe) maj 2019 rok

 

Pierwsza dostawa nowych autobusów do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu


W maju do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu dotarło 5 sztuk nowoczesnych  autobusów klasy MIDI. Są to 2 autobusy 9 metrowe Solaris Urbino 8,9 LE i 3 autobusy10 metrowe Solaris Urbino 10,5. Dostawa ww. pojazdów stanowi część projektu pod nazwą. „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów” współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nowe autobusy  posiadają:

  1.  klimatyzację,
  2. niską podłogę,
  3. rozkładaną rampę,
  4. przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach,
  5. elektroniczne tablice informacyjne,
  6. system głosowej zapowiedzi,
  7. monitoring,
  8. ekologiczne silniki diesla spełniające normy emisji spalin EURO 6.

Dostawa następnych 5 autobusów jest planowana w sierpniu 2018 r.