Stan kapitału zakładowego na dzień 31.12.2008r % 10 077 200,00 zł udziały 100 772
Udział Gminy Miasto Oświęcim 100 10 077 200,00 zł 100 772