Skargi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej, telefonicznej, osobistej lub elektronicznej. Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie. Spółka udziela odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub skargi. W sprawach szczególnie skomplikowanych załatwianie sprawy następuje w ciągu 30 dni.