Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE BILETY MZK OŚWIĘCIM

(Podstawa prawna: Uchwała Nr LVIII/934/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.01.2023 r.)

Obowiązuje od 01.04.2023 r.

I. Bilet jednorazowy - w granicach administracyjnych gmin Normalny

Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim

(np.: uczeń)

Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym

(np.: student)

Symbol
1. Teren jednej gminy 4,00 zł 2,50 zł 2,00 zł -
2. Teren dwóch sąsiadujących gmin* 4,60 zł 3,00 zł 2,30 zł -
3. Teren trzech sąsiadujących gmin* 5,80 zł 3,60 zł 2,90 zł -
4. Teren czterech sąsiadujących gmin** 7,00 zł 4,40 zł 3,50 zł -
II. Bilet czasowy - w granicach administracyjnych gminy, na terenie której został skasowany bilet Normalny

Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim

(np.: uczeń)

Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym

(np.: student)

Symbol
1. Ważny 60 minut od chwili skasowania 5,20 zł 3,30 zł 2,60 zł -
2. Ważny 120 minut od chwili skasowania 8,00 zł 5,10 zł 4,00 zł -
3. Jednodniowy (dzień kalendarzowy) za przewóz jednej osoby 14,60 zł 9,20 zł 7,30 zł -
III. Bilet przesiadkowy - niedostępny u kierowcy Normalny

Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim

(np.: uczeń)

Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym

(np.: student)

Symbol
1. Teren dwóch sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 40 min od pierwszego skasowania 6,00 zł 3,70 zł 3,00 zł -
2. Teren trzech sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 50 min od pierwszego skasowania 6,60 zł 4,20 zł 3,30 zł -
3. Teren czterech sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 60 min od pierwszego skasowania 8,00 zł 5,10 zł 4,00 zł -
IV. Bilet okresowy - ważny 7 dni od daty początku ważności Normalny

Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim

(np.: uczeń)

Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym

(np.: student)

Symbol
1. Ważny na terenie jednej gminy 38,00 zł 23,50 zł 19,00 zł TG1
2. Ważny na terenie dwóch sąsiadujących gmin* 45,80 zł 28,80 zł 22,90 zł TG2
3. Ważny na terenie trzech sąsiadujących gmin* 52,40 zł 32,70 zł 26,20 zł TG3
4. Ważny na terenie czterech sąsiadujących gmin i więcej** 60,20 zł 37,90 zł 30,10 zł TG4
5. Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 66,80 zł 41,90 zł 33,40 zł TS
V. Bilet okresowy - ważny jeden miesiąc od daty początku ważności Normalny

Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim

(np.: uczeń)

Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym

(np.: student)

Symbol
1. Ważny na terenie jednej gminy 120,00 zł 60,70 zł 60,00 zł G1
2. Ważny na terenie dwóch sąsiadujących gmin* 137,80 zł 70,20 zł 68,90 zł G2
3. Ważny na terenie trzech sąsiadujących gmin* 159,20 zł 88,50 zł 79,60 zł G3
4. Ważny na terenie czterech sąsiadujących gmin** 170,20 zł 91,90 zł 85,10 zł G4
5. Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 187,00 zł 101,10 zł 93,50 zł GS
6. Bilety okresowe o których mowa w pkt V w jedną stronę 50% ceny danego biletu      
VI. Bilet Park & Ride - jednodniowy (dzień kalendarzowy) za przewóz jednej osoby Normalny

Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim

(np.: uczeń)

Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym

(np.: student)

Symbol
1. Ważny na wszystkich liniach (możliwość zakupu tylko w systemie obsługującym parking) 9,00 zł      
VII. Opłata za przewóz bagażu lub psa Odpowiada jednorazowej opłacie za przejazd jednej osoby na danej linii      

Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są: dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.

* - na wybranym kierunku przejazdu,

** - na wybranym kierunku przejazdu za wyjątkiem linii nr 22, gdzie obowiązuje bilet jednorazowy na terenie trzech sąsiadujących gmin, TG3 oraz G3.

W cenach biletów określonych w pkt I. ppkt 2-4, pkt IV. ppkt 2-4 oraz pkt V. ppkt 2-4 dwukrotny przejazd przez gminę Oświęcim (wiejską) w czasie podróży na wybranym kierunku przejazdu, liczy się jako przejazd przez dwie gminy.