A+ A-

OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE BILETY MZK OŚWIĘCIM

(Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXV/691/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.04.2013 r.)

Obowiązuje od 01.07.2013 r.

L.p. RODZAJ BILETU Symbol Normalny Ulgowy
1 BILET JEDNORAZOWY
Na liniach normalnych w granicach admin.miasta:
a) dzienny
b) czasowy (ważny 90 minut od chwili skasowania)
c) jednodniowy za przewóz jednej osoby
d) rodzinny jednodniowy ważny w soboty, niedziele i święta dla rodziców i opiekunów prawnych z dziećmi do lat 14
 

2,70
4,10
10,00
12,00


1,70
2,60
6,00
2 BILET JEDNORAZOWY
Na liniach podmiejskich (poza granicami admin. miast):
a) dzienny w strefie I 0 km - 10 km
b) dzienny w strefie II pow. 10 km -20 km
c) dzienny w strefie III pow. 20 km
 

3,00
4,00
4,90


2,00
2,60
3,20
3 BILET OKRESOWY (można zakupić z jednomiesięcznym wyprzedzeniem)
Ważny 7 dni od daty umieszczonej na bilecie:
a) ważny na jedną linię w granicach admin. miasta
b) ważny na 1 gminę lub na miasto Oświęcim
c) ważny na 2 sąsiadujące gminy*
d) ważny na 3 sąsiadujące gminy*
e) ważny na 4 sąsiadujące gminy i więcej**
f) ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie


TM1
TG1
TG2
TG3
TG4
TS


21,00
26,00
31,00
36,00
41,00
46,00


14,00
15,00
18,00
22,00
26,00
31,00
4 BILET OKRESOWY (można zakupić z jednomiesięcznym wyprzedzeniem)
Ważny jeden miesiąc od daty umieszczonej na bilecie:
a) ważny na jedną linię w granicach admin. miasta
b) ważny na 1 gminę lub na miasto Oświęcim
c) ważny na 2 sąsiadujące gminy*
d) ważny na 3 sąsiadujące gminy*
e) ważny na 4 sąsiadujące gminy i więcej**
f) ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie


M1
G1
G2
G3
G4
GS


74,00
84,00
99,00
114,00
124,00
134,00


38,00
42,00
50,00
63,00
67,00
72,00
5 BILET OKRESOWY IMIENNY W JEDNĄ STRONĘ 50% ceny biletu z punktu 4
6 BILET ULGOWY WYNIKAJĄCY Z POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH 50% powyższych cen biletów normalnych
7 OPŁATA ZA PRZEWÓZ BAGAŻU LUB ZWIERZĘCIA Odpowiada jednorazowej opłacie normalnej za przejazd jednej osoby na danej linii

Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są: dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.

* - na wybranym kierunku przejazdu

** - na wybranym kierunku przejazdu za wyjątkiem linii Nr 22, gdzie obowiązują bilety TG3 lub G3

W cenach biletów określonych w punkcie 3c,d,e oraz 4c,d,e dwukrotny przejazd przez gminę Oświęcim (wiejską) w czasie podróży na wybranym kierunku przejazdu, liczy się jako przejazd przez dwie gminy.