A+ A-

1. OPŁATY DODATKOWE:

  • za brak ważnego dokumentu przewozu uprawniającego do przejazdu

OPŁATA UISZCZONA W CZASIE KONTROLI LUB 7 DNI OD DATY WYSTAWIENIA ULEGA OBNIŻENIU O 30%

240,00 zł

  • za brak ważnego dokumentu uprawniającego do przewozu rzeczy, bagażu i zwierząt, bądź ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

OPŁATA UISZCZONA W CZASIE KONTROLI LUB 7 DNI OD DATY WYSTAWIENIA ULEGA OBNIŻENIU O 30%

180,00 zł

 

 

  • za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny
450,00 zł

2. OPŁATY MANIPULACYJNE (za brak podczas przejazdu):

  • ważnego dokumentu przewozu,
  • ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

Pod warunkiem okazania go w terminie do 7 dni od daty zdarzenia w MZK Oświęcim - 18,00 zł

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr X/187/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.08.2019 r.,
  • Uchwała Nr XIV/259/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27.11.2019 r.