A+ A-

1. OPŁATY DODATKOWE:

  • za brak ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu

OPŁATA UISZCZONA W CZASIE KONTROLI LUB 7 DNI OD DATY WYSTAWIENIA ULEGA OBNIŻENIU O 30%

216,00 zł

  • za brak ważnego dokumentu uprawniającego do przewozu rzeczy, bagażu i zwierząt, bądź ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

OPŁATA UISZCZONA W CZASIE KONTROLI LUB 7 DNI OD DATY WYSTAWIENIA ULEGA OBNIŻENIU O 30%

162,00 zł

 

 

  • za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny
405,00 zł

2. OPŁATY MANIPULACYJNE (za brak podczas przejazdu):

  • ważnego biletu,
  • ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

Pod warunkiem okazania go w terminie do 7 dni od daty zdarzenia w MZK Oświęcim - 16,20 zł

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr X/187/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.08.2019 r.,
  • Uchwała Nr XXXV/691/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.04.2013 r.