Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

1. OPŁATY DODATKOWE:

  • za brak ważnego dokumentu przewozu uprawniającego do przejazdu

OPŁATA UISZCZONA W CZASIE KONTROLI LUB 7 DNI OD DATY WYSTAWIENIA ULEGA OBNIŻENIU O 20%

400,00 zł

  • za brak ważnego dokumentu uprawniającego do przewozu rzeczy, bagażu i zwierząt, bądź ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

OPŁATA UISZCZONA W CZASIE KONTROLI LUB 7 DNI OD DATY WYSTAWIENIA ULEGA OBNIŻENIU O 20%

240,00

 

 

  • za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny
600,00 zł

2. OPŁATY MANIPULACYJNE (za brak podczas przejazdu):

  • ważnego dokumentu przewozu,
  • ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu

Pod warunkiem okazania go w terminie do 7 dni od daty zdarzenia w MZK Oświęcim - 24,00 zł

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr X/187/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.08.2019 r.,
  • Uchwała Nr LVIII/934/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.01.2023 r.,
  • Uchwała Nr XLIII/704/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22.12.2021 r.

 

 FORMULARZ ODWOŁANIA OD OPŁATY DODATKOWEJ