Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w dniu 10.01.2019 r. na linie obsługiwane przez naszą Spółkę wyjedzie nowy autobus. Można go będzie spotkać na liniach: 19, 24, 43.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z pracami drogowymi na ul. Fredry w Chełmku od dnia 10.12.2018 r. do czasu zakończenia prac wszystkie kursy autobusów linii 32 do i z Chełmka kursowały będą z pominięciem przystanku „Chełmek Fredry”. 

Za powstałe utrudnienia PRZEPRASZAMY

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z przebudową ulic Krętej i Garbarskiej w Oświęcimiu i brakiem możliwości przejazdu autobusów od dnia 29.10.2018 r. przystanek Ośrodek Zdrowia Zasole nie będzie obsługiwany.
Dla autobusów kończących i zaczynających obecnie swoje kursy  z przystanku Ośrodek Zdrowia Zasole przystankiem zastępczym będzie przystanek Obozowa.

Informujemy szanownych pasażerów, że dnia 19.10.2018 r. na trasy obsługiwane przez naszą spółkę wyjechał pierwszy autobus hybrydowy.

W związku z artykułem „Co się dzieje w tym MZK?”, który pojawił się w dodatku prasowym „Nad Sołą i Skawą, Tygodnik Małopolski” Gazety Krakowskiej, autorstwa Moniki Pawłowskiej, w dniu 19 października 2018 r., a dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w przetargu na zakup autobusów MZK niniejszym oświadczam, że na skutek niesprawdzonych i niewiarygodnych informacji przekazanych  przez członków Prawa i Sprawiedliwości, Prokuratura Rejonowa prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przetargu na dostawy autobusów organizowanego przez MZK w Oświęcimiu.

Jednocześnie wyjaśniam, że zasady zakupów inwestycyjnych, w tym autobusów, określają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych,  którą to spółka miejska jest obowiązana stosować. Wybór dostawcy autobusów został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. MZK otrzymał jedną ofertę na dostawy autobusów, od firmy Solaris Bus&Couch. Firma Autosan nie przystąpiła do przetargu. Odnosząc się do treści artykułu wyjaśniam, że żona Dyrektora Regionalnego ds. Sprzedaży Solaris Bus & Coach S.A. nie była członkiem Komisji przetargowej powołanej przez MZK na potrzeby realizacji zamówienia.

Pełna dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ, została udostępniona na stronie www.mzk.oswiecim.pl, zaś ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone również w Dzienniku Urzędowym UE. Wydatkowanie  środków publicznych, jakimi są fundusze unijne, podlega ścisłej kontroli Urzędu Marszałkowskiego, jako instytucji zarządzającej środkami unijnymi. Całe postępowanie przetargowe zostało szczegółowo skontrolowane przez Urząd Marszałkowski i nie stwierdzono żadnych uchybień w procedurze przetargu zgodnie z Pzp, ani też nie doszukano się jakichkolwiek zapisów SIWZ, które mogłyby ograniczać konkurencję wśród Wykonawców tj. wprowadzałyby rozwiązania charakterystyczne dla jednego z nich.


 


Prezes Zarządu
Bożena Fraś