A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 12.09.2020 r. w związku z planowanym otwarciem przejazdu kolejowego w ciągu ul. Piastowskiej w Chełmku oraz zamknięciem przejazdu pod wiaduktem w ciągu ul. Oświęcimskiej w Gorzowie trasa linii 32 z Oświęcimia do Chełmka i z Chełmka do Oświęcimia przebiegała będzie następująco: 

- z Oświęcimia do przystanku Gorzów Remiza przez Libiąż i Chełmek od przystanku Bobrek Świnna ulicami: Krakowską w Bobrku, DW 933, DW 780 do Chełmka i następnie ulicami Krakowską, Piastowską, Śląską, Oświęcimską, Gorzowską do przystanku Gorzów Remiza, który będzie przystankiem końcowym oraz początkowym w kierunku Oświęcimia.

- z przystanku Gorzów Remiza przez Chełmek i Libiąż do Oświęcimia ulicami: Gorzowską, Szkolną, Oświęcimską, Mieszka I, Chrobrego, Jagiellońską, Fredry, Krasińskiego, Mickiewicza, Piastowską, Krakowską, Kościuszki, Piłsudskiego do przystanku Chełmek Pętla, skąd bezpośrednio do Oświęcimia przez Libiąż, Bobrek.

W związku z powyższym zmienią się godziny odjazdów realizowanych kursów. Zaktualizowane rozkłady jazdy ze zmienionymi godzinami oraz trasą i kierunkiem przejazdu zostaną umieszczone na przystankach oraz na stronie internetowej.

 

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku prowadzonymi pracami drogowymi na odcinku ul. Nadwiślańskiej w Bobrku autobusy MZK Oświęcim linii 32/22 do i z Chełmka kursowały będą trasą objazdu od ul. Krakowskiej ulicami: Nadwiślańską, Długą, Ogrodową, Nadwiślańską, Krakowską, z pominięciem przystanków Bobrek Nadwiślańska i Bobrek Dom Ludowy.

 

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z przebudową ul. Bór w Brzeszczach do czasu zakończenia robót autobusy MZK Oświęcim linii 26, 27, 28, 29 kursowały będą z pominięciem przystanków na „Budy I”, „Budy II” , „Budy III”, „Budy Dom Ludowy”.

 

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa i zagrożeniem chorobą COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów w marcu br. wprowadzono w każdym autobusie specjalnie wydzielone strefy, które obejmują obszar w rejonie kabiny kierowcy, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń. W związku z tym kierowcy do odwołania nie realizują sprzedaży biletów, co nie zwalnia pasażerów z obowiązku posiadania ważnego biletu przejazdu. Pełna lista punktów sprzedaży biletów dostępna jest na naszej stronie internetowej www.mzk.oswiecim.pl w zakładce cennik. Bilety można nabyć również w aplikacji mobilnej mPay. Informujemy również, że aktualny rozkład jazdy jest udostępniony na naszej stronie, natomiast nie jest jeszcze podany do publicznej wiadomości na przystankach, gdzie będzie sukcesywnie aktualizowany.

 

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 28.08.2020 r. zostanie zamknięty przejazd kolejowy w ciągu ul. Piastowskiej w Chełmku. Na czas jego zamknięcia zostanie przywrócony przejazd pod wiaduktem w ciągu ul. Oświęcimskiej w Gorzowie.

W związku z powyższym do czasu zakończenia robót autobusy linii 32 kursowały będą od przystanku Bobrek Świnna swoją normalną trasą przez Gorzów do Chełmka na ul. Piastowską a następnie w ulicami: Baty, Kilińskiego, Staicha do przystanku Chełmek Policja który będzie przystankiem końcowym oraz początkowym w kierunku Oświęcimia.