A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia: 08. 09. 2022 r. do 13. 09. 2022 r., w związku z planowanymi pracami drogowymi i zamknięciem dla ruchu ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince od skrzyżowania z ul. Niwy do skrzyżowania z ul. Brzozową wszystkie kursy autobusów linii 17 realizowane będą trasą objazdu ul. Brzozową do ul. Ofiar Faszyzmu z pominięciem przystanków: Brzezinka Sportowa i Brzezinka ul. Leśna w obu kierunkach.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z planowaną przebudową i zamknięciem dla ruchu ul. Stawowej w Porębie Wielkiej w dniu: 07. 09. 2022 r. od godz. 8:00 do godz. 18:00 zmianie ulegną trasy przejazdu autobusów linii 16 i 18:

Linia 16:

  • Kurs o godz. 15:30 z przystanku Oświęcim Lodowisko realizowany będzie trasą objazdu od przystanku Łazy Pętla ulicami: Lanckorona, Tyszkiewicza, Kmiecka, Wadowicka, Stawowa do przystanku Poręba Wielka Granica Pętla z pominięciem przystanków: Poręba Wielka Pólka, Poręba Wielka Stawowa, Poręba Wielka Madejówka, Poręba Wielka ul. Wąska.
  • Kurs o godz. 15:50 z przystanku Poręba Wielka Granica Pętla realizowany będzie trasą objazdu ulicami: Stawowa, Wadowicka, Kmiecka, Tyszkiewicza, Lanckorona z pominięciem przystanków: Poręba Wielka ul. Wąska, Poręba Wielka Madejówka, Poręba Wielka Stawowa, Poręba Wielka Pólka do przystanku Łazy Pętla i dalej swoją trasą.

Linia 18

  • Kursy wyjeżdżające z przystanku Dworzec PKP po godz. 8:00 od przystanku Poręba Wielka Remiza realizowane będą trasą objazdu ulicami: Tyszkiewicza, Kmiecka, Wadowicka, Stawowa do przystanku Poręba Wielka Granica Pętla z pominięciem przystanków: Poręba Wielka Szkoła, Poręba Wielka Podstawie, Poręba Wielka Zalesie, Poręba Wielka Pólka, Poręba Wielka Stawowa, Poręba Wielka Madejówka, Poręba Wielka ul. Wąska.
  • Kursy wyjeżdżające z przystanku Poręba Wielka Granica Pętla po godz. 8:00 realizowane będą trasą objazdu ulicami: Stawowa, Wadowicka, Kmiecka, Tyszkiewicza, Wadowicka do przystanku Poręba Wielka Remiza i dalej swoją trasą z pominięciem przystanków: Poręba Wielka ul. Wąska, Poręba Wielka Madejówka, Poręba Wielka Stawowa, Poręba Wielka Pólka, Poręba Wielka Zalesie.

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 01.09.2022 r. w dni robocze obowiązywał będzie rozkład jazdy roboczy szkolny.

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z organizacją obchodów 110-lecia OSP Grojec od dnia 27.08.2022 r. od godz. 12:00 do dnia 28.08.2022 r. do godz. 4:00 nastąpi zamknięcie ul. Głównej w Grojcu na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chowańca do skrzyżowania z ul. Kasztanową.
W związku z powyższym wszystkie kursy linii 16 z Oświęcimia do Łaz i z Łaz do Oświęcimia kursowały będą trasą objazdu ulicą B. Chowańca z pominięciem przystanku Grojec Dom Ludowy.

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z zamknięciem przejazdu kolejowego w ciągu ul. Centralnej w Stawach Monowskich od dnia 24.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r. planowane jest skrócenie trasy przejazdu autobusów linii 1 do przystanku Włosienica Szkoła. W związku z powyższym wszystkie kursy linii 1 realizowane będą z pominięciem przystanków: Włosienica Dolna, Włosienica Golcowiec, Stawy Monowskie Centrum w obu kierunkach.