Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z nieplanowanym zamknięciem mostu „Bronisław” w Woli od dnia 26.04.2019 r. do odwołania wszystkie kursy linii 17 będą realizowane do i z przystanku Harmęże Pętla.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, iż od dnia dzisiejszego za bilety jednorazowe i okresowe w naszej kasie zapłacisz kartą płatniczą.
Serdecznie zapraszamy

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w dniu 10.01.2019 r. na linie obsługiwane przez naszą Spółkę wyjedzie nowy autobus. Można go będzie spotkać na liniach: 19, 24, 43.

Informujemy szanownych pasażerów, że dnia 19.10.2018 r. na trasy obsługiwane przez naszą spółkę wyjechał pierwszy autobus hybrydowy.

W związku z artykułem „Co się dzieje w tym MZK?”, który pojawił się w dodatku prasowym „Nad Sołą i Skawą, Tygodnik Małopolski” Gazety Krakowskiej, autorstwa Moniki Pawłowskiej, w dniu 19 października 2018 r., a dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w przetargu na zakup autobusów MZK niniejszym oświadczam, że na skutek niesprawdzonych i niewiarygodnych informacji przekazanych  przez członków Prawa i Sprawiedliwości, Prokuratura Rejonowa prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przetargu na dostawy autobusów organizowanego przez MZK w Oświęcimiu.

Jednocześnie wyjaśniam, że zasady zakupów inwestycyjnych, w tym autobusów, określają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych,  którą to spółka miejska jest obowiązana stosować. Wybór dostawcy autobusów został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. MZK otrzymał jedną ofertę na dostawy autobusów, od firmy Solaris Bus&Couch. Firma Autosan nie przystąpiła do przetargu. Odnosząc się do treści artykułu wyjaśniam, że żona Dyrektora Regionalnego ds. Sprzedaży Solaris Bus & Coach S.A. nie była członkiem Komisji przetargowej powołanej przez MZK na potrzeby realizacji zamówienia.

Pełna dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ, została udostępniona na stronie www.mzk.oswiecim.pl, zaś ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone również w Dzienniku Urzędowym UE. Wydatkowanie  środków publicznych, jakimi są fundusze unijne, podlega ścisłej kontroli Urzędu Marszałkowskiego, jako instytucji zarządzającej środkami unijnymi. Całe postępowanie przetargowe zostało szczegółowo skontrolowane przez Urząd Marszałkowski i nie stwierdzono żadnych uchybień w procedurze przetargu zgodnie z Pzp, ani też nie doszukano się jakichkolwiek zapisów SIWZ, które mogłyby ograniczać konkurencję wśród Wykonawców tj. wprowadzałyby rozwiązania charakterystyczne dla jednego z nich.


 


Prezes Zarządu
Bożena Fraś