Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w dniu 08.06.2023 r. w związku z organizowanymi procesjami Bożego Ciała mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu komunikacji.

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z organizacją Dni Gminy Oświęcim od dnia 03.06.2023 r. od godz. 11:00 do dnia 04.06.2023 r. do godz. 21:00 nastąpi zamknięcie ul. Głównej w Grojcu na odcinku od skrzyżowania z ul. B. Chowańca do skrzyżowania z ul. Kasztanową.
W związku z powyższym wszystkie kursy linii 16 z Oświęcimia do Łaz i z Łaz do Oświęcimia kursowały będą trasą objazdu ulicą B. Chowańca z pominięciem przystanku Grojec Dom Ludowy.

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 01.06.2023 r. w dni robocze uruchomiony zostanie kurs linii 1 o godz. 19:30 z Dworca PKP do Dworca Fabrycznego oraz kurs powrotny o godz. 20:00 z Dworca Fabrycznego do Dworca PKP.

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 30.05.2023 r. do dnia 05.06.2023 r. planowane jest zamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu ul. Piastowskiej w Chełmku. W związku z powyższym z chwilą zamknięcia autobusy linii 32 kursowały będą trasami objazdu:

  • do przystanku Chełmek Pętla od ul. Piastowskiej ulicami: Przemysłową, Brzozową i Wojska Polskiego z pominięciem przystanków Chełmek Osiedle przy ul. Krakowskiej i Chełmek Osiedle przy ul. Kościuszki,
  • z przystanku Chełmek Pętla ulicami: Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Kościuszki, Krakowską, Topolową, Brzozową, Przemysłową do ul. Piastowskiej.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z organizowaną „Eko-Majówką” w dniu  27.05.2023 r. przejazd niżej wymienionymi kursami będzie BEZPŁATNY:

 

  • linia 3 o godz. 13:31 z przystanku Ośrodek Zdrowia Zasole do przystanku Dwory Pętla,
  • linia 3 o godz. 13:54 z przystanku Dwory Pętla do przystanku Ośrodek Zdrowia Zasole,
  • linia 2 o godz. 14:05 z przystanku Ośrodek Zdrowia Zasole przez Stare Stawy Pętle do przystanku Lodowisko,
  • linia 3 o godz. 17:29 z przystanku Stare Stawy Pętla do przystanku Dwory Pętla,
  • linia 3 o godz. 17:56 z przystanku Dwory Pętla do przystanku Stare Stawy Pętla,
  • linia 3 o godz. 18:29 z przystanku Stare Stawy Pętla do przystanku Dwory Pętla,
  • linia 3 o godz. 18:57 z przystanku Dwory Pętla do przystanku Stare Stawy Pętla.