A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 01.04.2022 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy wszystkich linii. Zmiany na liniach podmiejskich dotyczą głównie korekt w godzinach odjazdów, a w rozkładach linii: 16, 19, 22 i 32 zostaną wprowadzone korekty w ilości kursów. Dodatkowo zmianie ulegnie trasa kursu linii 16 o godz. 15:30 z przystanku Oświęcim Lodowisko spowodowana likwidacją kursu linii 16 o godz. 15:20 z przystanku Osiedle Zasole Pętla. Zmiany na liniach miejskich to korekty w godzinach odjazdów oraz ograniczenia w  kursowaniu na liniach: 0, 1, 3, 8 i 10. W związku z w/w ograniczeniami na liniach miejskich zmianie ulegną trasy przejazdów linii: 2, 3, 12 aby wypełnić luki komunikacyjne po wprowadzonych ograniczeniach na liniach: 0 i 10.  
W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się Pasażerów  z wprowadzanymi zmianami. Rozkłady jazdy obowiązujące od 01.04.2022 r. dostępne są na stronie: rozkladjazdy.mzk.oswiecim.pl oraz w aplikacji OnTime po wybraniu w kalendarzu odpowiedniej daty.
Rozkłady na przystankach będą sukcesywnie zmieniane w dniach 31.03.2022 r. i 01.04.2022 r. Z uwagi na znaczną ilość przystanków prosimy Pasażerów o wyrozumiałość.

Od 1 do 30 kwietnia 2022 roku wszyscy obywatele Ukrainy uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej MZK Oświęcim. Podczas kontroli biletów należy okazać ukraiński paszport lub inny dokument potwierdzający narodowość ukraińską lub dokument potwierdzający status uchodźcy wojennego.

З 1 по 30 квітня 2022 року всі громадяни України мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті MZK Oświęcim. При перевірці квитків необхідно пред’явити український паспорт або інший документ, що підтверджує українське громадянство, або документ, що підтверджує статус біженця з війни.

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 16.03.2022 r. od godz. 8:00 w związku planowanym zamknięciem ul. Nadwiślańskiej w Bobrku autobusy MZK Oświęcim linii 22 i 32/22 kursowały będą trasą objazdu:

- w kierunku Gromca od przystanku Bobrek Podkumorek ulicami: Krakowską, Wyszogrodzkiego, Nadwiślańską, Krakowską, Obwodnicą Północną do ronda przy ul. Nadwiślańskiej i dalej swoją trasą, 

- w kierunku Oświęcimia od ronda przy ul. Nadwiślańskiej ulicami: Obwodnicą Północną, Krakowską, Nadwiślańską, Wyszogrodzkiego i dalej swoją trasą.  

 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z planowaną od dnia 14.03.2022 r. od godz. 8:00 przebudową ul. Nideckiego i skrzyżowania ulic: Konopnickiej i Nideckiego w Oświęcimiu zmianie ulegną trasy przejazdów autobusów.

Z chwilą wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wszystkie odjazdy realizowane z przystanków przy ul. Nideckiego będą przeniesione na przystanki Niwa przy
ul. Konarskiego.

 

Od 2 do 31 marca 2022 roku wszyscy obywatele Ukrainy uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej MZK Oświęcim. Podczas kontroli biletów należy okazać ukraiński paszport lub inny dokument potwierdzający narodowość ukraińską lub dokument potwierdzający status uchodźcy wojennego.

З 2 по 31 березня 2022 року всі громадяни України мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті MZK Oświęcim. При перевірці квитків необхідно пред’явити український паспорт або інший документ, що підтверджує українське громадянство, або документ, що підтверджує статус біженця з війни.