Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z organizowaną „Eko-Majówką” w dniu  27.05.2023 r. przejazd niżej wymienionymi kursami będzie BEZPŁATNY:

 

  • linia 3 o godz. 13:31 z przystanku Ośrodek Zdrowia Zasole do przystanku Dwory Pętla,
  • linia 3 o godz. 13:54 z przystanku Dwory Pętla do przystanku Ośrodek Zdrowia Zasole,
  • linia 2 o godz. 14:05 z przystanku Ośrodek Zdrowia Zasole przez Stare Stawy Pętle do przystanku Lodowisko,
  • linia 3 o godz. 17:29 z przystanku Stare Stawy Pętla do przystanku Dwory Pętla,
  • linia 3 o godz. 17:56 z przystanku Dwory Pętla do przystanku Stare Stawy Pętla,
  • linia 3 o godz. 18:29 z przystanku Stare Stawy Pętla do przystanku Dwory Pętla,
  • linia 3 o godz. 18:57 z przystanku Dwory Pętla do przystanku Stare Stawy Pętla.

 

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, którego organizatorem jest Miasto Oświęcim" oraz projektu dokumentu pn. "Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla oświęcimskiego obszaru funkcjonalnego 2030 z perspektywą 2040"

Link do strony dostępny jest pod adresem: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5683/dokument/39847Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w dniu 18.04.2023 r. odbędą się uroczystości pod nazwą „MARSZ ŻYWYCH”. W związku z powyższym planowane jest wyłączenie z ruchu kołowego:

• od godz. 7:30 do 15:00  ulicy St. Leszczyńskiej w Oświęcimiu, 

• od godz. 7:30 do czasu zakończenia uroczystości ulic: Kombatantów, Ofiar Faszyzmu i Drogi Odbarczającej w Brzezince. 

Na czas zamknięcia w/w ulic autobusy MZK Oświęcim linii podmiejskich: 24,25,26,27,28,29 do i z Oświęcimia będą kursowały od Dworca PKP ulicami: Wyzwolenia, Więźniów Oświęcimia, Obozową, Orłowskiego do Legionów w obu kierunkach. Kursy linii: 1, 16, 18 do i z przystanku Społem od w/w godzin będą realizowane ul. Wyzwolenia, Więźniów Oświęcimia do i z przystanku Osiedle Zasole Pętla. Informujemy ponadto, że wszystkie kursy linii 17 realizowane po godz. 7:30 kursowały będą trasą objazdu tzn. ulicami: Wyzwolenia, Kolbego, Ostatni Etap, Pławy, Harmęże, Wola w obu kierunkach z pominięciem Brzezinki.Z chwilą otwarcia w/w ulic autobusy MZK Oświęcim powrócą na swoje normalne trasy. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie oznaczone przystanki.

 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje Pasażerów, że w okresie Świąt Wielkanocnych wprowadzone zostają następujące zmiany w rozkładach jazdy:

1.    Od 06.04.2023 r. do 11.04.2023 r. (w dni robocze): 

    - obowiązuje rozkład jak w dni robocze feryjno-wakacyjne.

2.    W dniu 08.04.2023 r. (sobota):

    - obowiązuje rozkład jazdy jak w soboty.

3.    W dniu 09.04.2023 r. (niedziela) Wielkanoc: 

    - obowiązuje rozkład jazdy jak w niedziele i święta.

4.    W dniu 10.04.2023 r. (poniedziałek): 

    - obowiązuje rozkład jazdy jak w niedziele i święta.