A+ A-

W związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa i zagrożeniem chorobą COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo kierowców i pasażerów Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu wprowadza w każdym autobusie specjalne wydzielone strefy. W autobusach obejmą one obszar w rejonie kabiny kierowcy, pierwszych drzwi oraz pierwszych siedzeń.

O strefie wydzielonej, w której nie powinni przebywać pasażerowie będzie informować specjalne oznakowanie w postaci taśmy.

Wydzielenie strefy w rejonie kabiny kierowcy będzie skutkować brakiem możliwości wsiadania i wysiadania dla pasażerów pierwszymi drzwiami (o zablokowanych drzwiach będą informować specjalne naklejki). Nie będzie także możliwości zakupu biletu u kierowców.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY!

 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 16.03.2020 r. zmianie ulegną godziny odjazdu następujących kursów linii 19 w dni robocze:

  • kurs o godz. 6:30 z przystanku Wilczkowice Pętla zostaje przyśpieszony na godz. 6:20,
  • kurs o godz. 7:10 z przystanku Wola Osiedle zostaje przyśpieszony na godz. 7:00,
  • kurs o godz. 7:35 z przystanku Brzeszcze PKP zostaje przyśpieszony na godz. 7:15.

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 02.03.2020 r. w związku prowadzonymi pracami drogowymi  na odcinku ul. Nadwiślańskiej w Bobrku autobusy MZK Oświęcim linii 22 i 32/22 kursowały będą trasą objazdu:

- w kierunku Gromca od przystanku Bobrek Wyszogrodzkiego ulicami: Nadwiślańską, Długą, Ogrodową, Nadwiślańską, Krakowską, Obwodnicą Północną do ronda przy ul. Nadwiślańskiej i dalej swoją trasą,

- w kierunku Oświęcimia od ronda przy ul. Nadwiślańskiej ulicami: Obwodnicą Północną, Krakowską, Nadwiślańską, Długą, Ogrodową, Nadwiślańską i dalej swoją trasą.

 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z pracami drogowymi na odcinku ul. Polowieckiej w Monowicach od dnia 03.02.2020 r. do czasu ich zakończenia wszystkie kursy autobusów linii 42 kursowały będą ul. Fabryczną do Dworca Fabrycznego z pominięciem przystanków przy ul. Polowieckiej, Dąbrówki i 1 Maja.

 

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od 01.01.2020 r. zgodnie z uchwałą nr XIV/259/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27.11.2019 r. zmianie ulega cennik biletów MZK.

 

 

I. Bilet jednorazowy - w granicach administracyjnych gmin Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Teren jednej gminy 3,00 zł 1,90 zł 1,50 zł -
2. Teren dwóch sąsiadujących gmin* 3,40 zł 2,20 zł 1,70 zł -
3. Teren trzech sąsiadujących gmin* 4,40 zł 2,80 zł 2,20 zł -
4. Teren czterech sąsiadujących gmin** 5,40 zł 3,40 zł 2,70 zł -
II. Bilet czasowy - w granicach administracyjnych gminy, na terenie której został skasowany bilet Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny 60 minut od chwili skasowania 4,00 zł 2,50 zł 2,00 zł -
2. Ważny 120 minut od chwili skasowania 6,00 zł 3,80 zł 3,00 zł -
3. Jednodniowy (dzień kalendarzowy) za przewóz jednej osoby 11,00 zł 7,00 zł 5,50 zł -
III. Bilet przesiadkowy - niedostępny u kierowcy Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Teren dwóch sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 40 min od pierwszego skasowania 4,40 zł 2,80 zł 2,20 zł -
2. Teren trzech sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 50 min od pierwszego skasowania 5,00 zł 3,20 zł 2,50 zł -
3. Teren czterech sąsiadujących gmin, drugie skasowanie do 60 min od pierwszego skasowania 6,00 zł 3,80 zł 3,00 zł -
IV. Bilet okresowy - ważny 7 dni od daty początku ważności Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny na terenie jednej gminy 29,00 zł 18,00 zł 14,50 zł TG1
2. Ważny na terenie dwóch sąsiadujących gmin* 35,00 zł 22,00 zł 17,50 zł TG2
3. Ważny na terenie trzech sąsiadujących gmin* 40,00 zł 25,00 zł 20,00 zł TG3
4. Ważny na terenie czterech sąsiadujących gmin i więcej** 46,00 zł 29,00 zł 23,00 zł TG4
5. Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 51,00 zł 32,00 zł 25,50 zł TS
V. Bilet okresowy - ważny jeden miesiąc od daty początku ważności Normalny Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym Symbol
1. Ważny na terenie jednej gminy 95,00 zł 48,00 zł 47,50 zł G1
2. Ważny na terenie dwóch sąsiadujących gmin* 110,00 zł 56,00 zł 55,00 zł G2
3. Ważny na terenie trzech sąsiadujących gmin* 126,00 zł 70,00 zł 63,00 zł G3
4. Ważny na terenie czterech sąsiadujących gmin** 137,00 zł 74,00 zł 68,50 zł G4
5. Ważny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie 148,00 zł 80,00 zł 74,00 zł GS
6. Bilety okresowe o których mowa w pkt V w jedną stronę 50% ceny danego biletu      
 VI. Bilet Park & Ride - jednodniowy (dzień kalendarzowy) za przewóz jednej osoby Normalny  Ulgowy wynikający z uchwały Rady Miasta Oświęcim
 Ulgowy 50% wynikający z ustaw szczególnych o charakterze powszechnie obowiązującym  Symbol
1. Ważny na wszystkich liniach (możliwość zakupu tylko w systemie obsługującym parking) 8,00 zł      
VII. Opłata za przewóz bagażu lub psa Odpowiada jednorazowej opłacie za przejazd jednej osoby na danej linii      

 Do korzystania z ulgowych przejazdów na podstawie biletów okresowych uprawnieni są: dzieci uczęszczające do przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych.

* - na wybranym kierunku przejazdu,

** - na wybranym kierunku przejazdu za wyjątkiem linii nr 22, gdzie obowiązuje bilet jednorazowy na terenie trzech sąsiadujących gmin, TG3 oraz G3.

W cenach biletów określonych w pkt I. ppkt 2-4, pkt IV. ppkt 2-4 oraz pkt V. ppkt 2-4 dwukrotny przejazd przez gminę Oświęcim (wiejską) w czasie podróży na wybranym kierunku przejazdu, liczy się jako przejazd przez dwie gminy.