Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 17.10.2022 r. otwarta dla ruchu zostanie ul. Nideckiego w Oświęcimiu. W związku z powyższym wszystkie autobusy przejeżdżające tą ulicą wracają na trasę sprzed objazdu.

 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w dniu 07. 10. 2022 r. od godz. 8:00 do godz. 18:00, oraz w dniach: 10. 10. 2022 r. i 11. 10. 2022 r. (cały dzień) w związku z planowanymi pracami drogowymi i zamknięciem dla ruchu ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince od skrzyżowania z ul. Brzozową (włącznie ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Jakubowskiego wszystkie kursy autobusów linii 17 realizowane będą trasą objazdu ul. Męczeństwa Narodów do ul. Ofiar Faszyzmu z pominięciem przystanków: Brzezinka Papownia, Brzezinka Szkoła, Brzezinka Kapliczka, Brzezinka Sportowa i Brzezinka ul. Leśna, Brzezinka Kościół w obu kierunkach. Na czas objazdu obsługiwany będzie przystanek przy ul. Męczeństwa Narodów w obu kierunkach.

 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 01.10.2022 r. zmianie ulegną rozkłady jazdy  autobusów linii 1 w dni robocze szkolne i feryjno-wakacyjne.

W dni robocze szkolne:

- kurs linii 1 z przystanku Stawy Monowskie Centrum zostanie opóźniony z godz. 15:06 na godz. 15:15,

- kurs linii 1 z przystanku Oświęcim Lodowisko zostanie opóźniony z godz. 16:56 na godz. 17:00,

W dni robocze feryjno-wakacyjne:

- kurs linii 1 z przystanku Oświęcim Lodowisko zostanie opóźniony z godz. 15:23 na godz. 15:30,

- kurs linii 1 z przystanku Oświęcim Lodowisko zostanie opóźniony z godz. 16:56 na godz. 17:00.

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w dniu 24.09.2022 r. w godz. od 6:30 do 16:00 planowane jest zamknięcie odcinka ul. Tyszkiewicza w Porębie Wielkiej. W związku z powyższym kursy linii 18 z Oświęcimia do Poręby Wielkiej realizowane będą trasą objazdu od przystanku Poręba Wielka Remiza ulicami: Wadowicką, Stawową, Lanckorona do przystanku Łazy Pętla z pominięciem przystanków Poręba Wielka Cmentarz i Poręba Wielka Zalesie.
Kursy powrotne do Oświęcimia realizowane będą z przystanku Łazy Pętla ulicami: Lanckorona, Stawową, Wadowicką z pominięciem przystanków Poręba Wielka Zalesie i Poręba Wielka Cmentarz.

 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z remontem przejazdu kolejowego i zamknięciem dla ruchu ul. Budy w Brzeszczach od dnia 21.09.2022 r. do 25.09.2022 r. zawieszona zostaje komunikacja przez Brzeszcze Budy Dom Ludowy Pętla.
W związku z powyższym w w/w okresie nie będą obsługiwane przystanki: Budy I, Budy II, Budy III i Brzeszcze Budy Dom Ludowy Pętla.