A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z przebudową ul. Bór w Brzeszczach do czasu zakończenia robót autobusy MZK Oświęcim linii 26, 27, 28, 29 kursowały będą z pominięciem przystanków na „Budy I”, „Budy II” , „Budy III”, „Budy Dom Ludowy”.