Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Od 2 do 31 marca 2022 roku wszyscy obywatele Ukrainy uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej MZK Oświęcim. Podczas kontroli biletów należy okazać ukraiński paszport lub inny dokument potwierdzający narodowość ukraińską lub dokument potwierdzający status uchodźcy wojennego.

З 2 по 31 березня 2022 року всі громадяни України мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті MZK Oświęcim. При перевірці квитків необхідно пред’явити український паспорт або інший документ, що підтверджує українське громадянство, або документ, що підтверджує статус біженця з війни.