Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w okresie od 06.03.2023 r. do 17.03.2023 r. w związku z planowanymi pracami na moście „Bronisław” w Woli wystąpią utrudnienia z realizacją kursów linii 17 do i z Woli w dni robocze i soboty.
1.    W dni robocze kurs o godz. 13:30 z przystanku Dąbrowskiego Miasto realizowany będzie do przystanku Harmęże Pętla. Zawieszony zostanie również kurs powrotny z przystanku Wola Osiedle o godz. 14:08, który będzie realizowany z przystanku Harmęże Pętla zgodnie z rozkładem.
2.    W soboty kursy o godz. 8:30 i 11:00 z przystanku Dąbrowskiego Miasto realizowane będą do przystanku Harmęże Pętla. Zawieszone zostaną również kursy powrotne z przystanku Wola Osiedle o godz. 9:07 i 11:38, które będą realizowane z przystanku Harmęże Pętla zgodnie z rozkładem.