Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w dniu 10.03.2023 r. planowane jest zamknięcie dla ruchu części ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince od skrzyżowania z ul. Kombatantów do ul. Pławskiej. W związku z powyższym z chwilą zamknięcia wszystkie kursy autobusów linii 17 realizowane będą trasą objazdu od ul. Ofiar Faszyzmu ulicami Kombatantów i Pławianka do ul. Wojewódzkiej w Pławach z pominięciem przystanku Brzezinka Nicromet w obu kierunkach.