Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w dniu 18.04.2023 r. odbędą się uroczystości pod nazwą „MARSZ ŻYWYCH”. W związku z powyższym planowane jest wyłączenie z ruchu kołowego:

• od godz. 7:30 do 15:00  ulicy St. Leszczyńskiej w Oświęcimiu, 

• od godz. 7:30 do czasu zakończenia uroczystości ulic: Kombatantów, Ofiar Faszyzmu i Drogi Odbarczającej w Brzezince. 

Na czas zamknięcia w/w ulic autobusy MZK Oświęcim linii podmiejskich: 24,25,26,27,28,29 do i z Oświęcimia będą kursowały od Dworca PKP ulicami: Wyzwolenia, Więźniów Oświęcimia, Obozową, Orłowskiego do Legionów w obu kierunkach. Kursy linii: 1, 16, 18 do i z przystanku Społem od w/w godzin będą realizowane ul. Wyzwolenia, Więźniów Oświęcimia do i z przystanku Osiedle Zasole Pętla. Informujemy ponadto, że wszystkie kursy linii 17 realizowane po godz. 7:30 kursowały będą trasą objazdu tzn. ulicami: Wyzwolenia, Kolbego, Ostatni Etap, Pławy, Harmęże, Wola w obu kierunkach z pominięciem Brzezinki.Z chwilą otwarcia w/w ulic autobusy MZK Oświęcim powrócą na swoje normalne trasy. Na trasie objazdu obowiązują wszystkie oznaczone przystanki.