Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Konsultacje społeczne projektu aktualizacji "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, którego organizatorem jest Miasto Oświęcim" oraz projektu dokumentu pn. "Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla oświęcimskiego obszaru funkcjonalnego 2030 z perspektywą 2040"

Link do strony dostępny jest pod adresem: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5683/dokument/39847