Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z pracami drogowymi na ul. Szpitalnej w Oświęcimiu od dnia 13.09.2023 r. na czas prowadzonych prac przystanki zlokalizowane w ciągu remontowanej ulicy nie będą obsługiwane.

Ponadto zmienią się trasy przejazdu autobusów linii: 2, 8, 12.

  1. Trasa przejazdu linii 2 realizowana będzie od przystanku Kruki I ul. Wysokie Brzegi do ul. Dąbrowskiego i dalej swoją trasą z pomięciem przystanków: Szpitalna Osiedle, Dąbrowskiego Szpital.
  2. Trasa przejazdu linii 12 realizowana będzie od przystanku Dąbrowskiego Cmentarz ul. Wysokie Brzegi do przystanku Kruki I i dalej swoją trasą z pominięciem przystanków: Dąbrowskiego Szpital, Szpitalna Osiedle, Szpitalna.
  3. Trasa przejazdu linii 8 realizowana będzie ul. Dąbrowskiego, Śniadeckiego w obu kierunkach z pominięciem przystanków: Szpital I, Bakutil, Szpitalna, Szpitalna Osiedle.