Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w dniu 30.12.2023 r. w godz. od 7:00 do 15:00 planowane jest zamknięcie odcinka ul. Stawowej w Porębie Wielkiej. W związku z powyższym w w/w godzinach wszystkie kursy linii 18 z Oświęcimia do Poręby Wielkiej oraz kursy powrotne do Oświęcimia realizowane będą trasą objazdu od przystanku Poręba Wielka Remiza ulicami: Tyszkiewicza, Kmiecką, Wadowicką, Stawową do przystanku Poręba Wielka Granica Pętla z pominięciem przystanków Poręba Wielka Zalesie, Poręba Wielka Pólka, Poręba Wielka Stawowa, Poręba Wielka Madejówka, Poręba Wielka ul. Wąska.