Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku zakończeniem remontu ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu od dnia 27.06.2024 r. wszystkie kursy linii 8 powrócą na trasę sprzed remontu.