Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

III - Projekt: "Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim"
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski, spr
Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7


Partner:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2


Data podpisania umowy o dofinansowanie:
18 grudnia 2019 r.


Całkowita wartość projektu:
4.720.097,98 PLN, w tym:
wartość zadań realizowanych przez MZK 3.355.760,00 PLN

Kwota dofinansowania:
3.401.823,01 PLN, w tym:
dofinansowanie zadań realizowanych przez MZK 2.311.766,78 PLN


Okres realizacji:
2019 - 2021


Charakterystyka projektu i cel projektu:
Inwestycja jest kompleksowym przedsięwzięciem mającym na celu zwiększenie roli transportu miejskiego jako alternatywnego środka transportu przyjaznego podróżnym i środowisku. Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z. o. o. w Oświęcimiu (lider), a Miastem Oświęcim (partner) na terenie miasta Oświęcim. Przedmiotowy projekt zakłada zakup 1 nowoczesnego autobusu elektrycznego (o pojemności co najmniej 75 osób) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą do ładowania, modernizację 11 kluczowych przystanków komunikacji miejskiej poprzez montaż elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, wyposażenie 3 przystanków w stacjonarne biletomaty oraz dostawę i montaż 6 fabrycznie nowych biletomatów mobilnych w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. Projekt zakłada szereg usprawnień dla osób niepełnosprawnych oraz pozytywny wpływ na środowisko poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

II - Projekt: "Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów"

 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał pierwszą transzę 5 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Tytuł projektu:

„Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów”

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie: 4.5. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI
poddziałanie: 4.5.2. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – SPR
dziedzina: transport
wartość projektu: 25 953 000.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 17 935 000.00 zł

Planowana realizacja projektu została podzielona na 5 transz:

I transza: 2 autobusy o długości 8,9 m i 3 autobusy o długości 10,5 m maj 2018 rok
II transza: 2 autobusy o długości 8,9 m i 3 autobusy o długości 10,5 m sierpień 2018 rok
III transza: 1 autobus o długości 10,5 m i 2 autobusy o długości 12 m (hybrydowe) listopad 2018 rok
  Organizacja i koordynacja rozkładów jazdy grudzień 2018 rok
IV transza: 1 autobus o długości 7,36 m, 1 autobus o długości 10,5 m i 2 autobusy o długości 12 m (hybrydowe) styczeń 2019 rok
V transza: 3 autobusy o długości 12 m (hybrydowe) maj 2019 rok

 

Pierwsza dostawa nowych autobusów do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu


W maju do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu dotarło 5 sztuk nowoczesnych  autobusów klasy MIDI. Są to 2 autobusy 9 metrowe Solaris Urbino 8,9 LE i 3 autobusy10 metrowe Solaris Urbino 10,5. Dostawa ww. pojazdów stanowi część projektu pod nazwą. „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów” współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nowe autobusy  posiadają:

 1.  klimatyzację,
 2. niską podłogę,
 3. rozkładaną rampę,
 4. przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach,
 5. elektroniczne tablice informacyjne,
 6. system głosowej zapowiedzi,
 7. monitoring,
 8. ekologiczne silniki diesla spełniające normy emisji spalin EURO 6,
 9. dwufunkcyjne biletomaty.

Dostawa następnych 5 autobusów jest planowana w sierpniu 2018 r.

Druga dostawa nowych autobusów do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu

W sierpniu miała miejsce dostawa kolejnych 5 sztuk nowoczesnych autobusów klasy MIDI do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu. Są to 2 autobusy 9 metrowe Solaris Urbino 8,9 LE i 3 autobusy 10 metrowe Solaris Urbino 10,5. Dostawa ww. pojazdów stanowi część projektu pod nazwą. „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów” współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Następna dostawa planowana jest w listopadzie 2018 r.

Trzecia dostawa nowych autobusów do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu

Trzecia i zarazem ostatnia w tym roku dostawa autobusów marki Solaris odbyła się przed terminem wynikającym z umowy, tj. w październiku zamiast listopadzie. Tym razem do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu dotarły 2 nowoczesne i ekologiczne autobusy Solaris Urbino 12 Hybrid oraz Solaris Urbino 10,5. Dostawa ww. pojazdów również stanowi dalszą część projektu pod nazwą. „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów” współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt przewiduje również wdrożenie programu pod nazwą ,,Organizacja i koordynacja rozkładów jazdy, w tym uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej”. Wdrożenie programu jest w trakcie realizacji, a zakończenie przewidziane jest na przyszły rok po ostatniej dostawie. Program jest kompleksowym systemem informatycznym do konstruowania rozkładów jazdy, zapewniających sprawną komunikację. Narzędzie to pozwala na odwzorowanie istniejącej topologii sieci komunikacyjnej, jej zmiany oraz planowania i projektowania wariantów z uwzględnieniem warunków terenowych.

W tym roku planowana jest jeszcze dostawa autobusu Mercedes Sprinter z firmy Automet Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sanoku.

 

 

Czwarta dostawa nowego autobusu do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu

W grudniu 2018 r. miała miejsce dostawa nowoczesnego autobusu klasy MIDI. Jest to autobus Mercedes – Benz /Automet wykonany przez firmę Automet Group Sp.z o.o. Sp. k.
z siedzibą w Sanoku.

Kolejna dostawa planowana jest w styczniu.

Piąta dostawa nowych autobusów do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu

W styczniu 2019 r. do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu dotarły trzy sztuki autobusów wyprodukowane przez Solaris Bus&Coach. Są to 2 nowoczesne i ekologiczne autobusy Solaris Urbino 12 Hybrid oraz autobus Solaris Urbino 10,5.

Ostatnia dostawa planowana jest w maju

Szósta dostawa nowych autobusów do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu

W maju 2019 r. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu odebrał 3 sztuki autobusów Solaris Urbino 12 Hybrid. Hybrydy posiadają  napęd zasilany silnikiem wysokoprężnym i silnikiem elektrycznym w równoległym lub szeregowym systemie. Silniki napędu hybrydowego mogą pracować, w zależności od potrzeb, na przemian lub jednocześnie.

Dostawa programu p.n. „Organizacja i koordynacja rozkładów jazdy do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu

W czerwcu 2019 r. zakończyło się wdrażanie programu pod nazwą „Organizacja  i koordynacja rozkładów jazdy”. Są to program City Line Designer oraz system CeSIP, który jest przeznaczony do nadzorowania floty pojazdów oraz kompleksowego zarządzania informacją pasażerską w czasie rzeczywistym.

Zakończenie projektu realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu

Z końcem lipca 2019 r. zostało złożone w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie  rozliczenie końcowe projektu „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów”.

 

I - Projekt: "Nowoczesna komunikacja w Oświęcimiu"

 

Nazwa projektu: "Nowoczesna komunikacja w Oświęcimiu"
Projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.2: Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Schemat A: Transport miejski.

Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18 sierpnia 2010r.

Całkowity koszt projektu: 8 125 095,50 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 4 623 465,00 PLN

Okres realizacji: 2010 - 2012

Charakterystyka projektu: W ramach niniejszego projektu zostanie zakupionych 9 sztuk autobusów niskopodłogowych:

 • 5 sztuk większych klasy MIDI,
 • 4 sztuki mniejszych klasy MINI.

Dostawa autobusów planowana jest w 2011 roku w czterech transzach:

 • I transza: 2 autobusy MIDI, 1 autobus MINI,
 • II transza: 1 autobus MIDI, 1 autobus MINI,
 • III transza: 2 autobusy MIDI,
 • IV transza: 2 autobusy MINI.

Jeden autobus klasy MIDI oraz jeden autobus klasy MINI będą posiadać dodatkowo bramki do liczenia potoków pasażerskich. Autobusy będą wyposażone w monitoring oraz klimatyzację całego pojazdu.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał w dniu 19.04.2011r. pierwszą dostawę 3 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W dniu 5.07.2011r. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał drugą dostawę 2 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Jeden autobus MIDI oraz jeden autobus MINI.

W dniu 21.09.2011r. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał trzecią dostawę 2 sztuk autobusów MIDI Solaris Urbino 10, współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.