II - Projekt: "Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów"

 

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał pierwszą transzę 5 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Tytuł projektu:

„Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów”

fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
działanie: 4.5. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI
poddziałanie: 4.5.2. NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI – SPR
dziedzina: transport
wartość projektu: 25 953 000.00 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 17 935 000.00 zł

Planowana realizacja projektu została podzielona na 5 transz:

I transza: 2 autobusy o długości 8,9 m i 3 autobusy o długości 10,5 m maj 2018 rok
II transza: 2 autobusy o długości 8,9 m i 3 autobusy o długości 10,5 m sierpień 2018 rok
III transza: 1 autobus o długości 10,5 m i 2 autobusy o długości 12 m (hybrydowe) listopad 2018 rok
  Organizacja i koordynacja rozkładów jazdy grudzień 2018 rok
IV transza: 1 autobus o długości 7,36 m, 1 autobus o długości 10,5 m i 2 autobusy o długości 12 m (hybrydowe) styczeń 2019 rok
V transza: 3 autobusy o długości 12 m (hybrydowe) maj 2019 rok

 

Pierwsza dostawa nowych autobusów do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu


W maju do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu dotarło 5 sztuk nowoczesnych  autobusów klasy MIDI. Są to 2 autobusy 9 metrowe Solaris Urbino 8,9 LE i 3 autobusy10 metrowe Solaris Urbino 10,5. Dostawa ww. pojazdów stanowi część projektu pod nazwą. „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów” współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nowe autobusy  posiadają:

 1.  klimatyzację,
 2. niską podłogę,
 3. rozkładaną rampę,
 4. przestrzeń dla osób poruszających się na wózkach,
 5. elektroniczne tablice informacyjne,
 6. system głosowej zapowiedzi,
 7. monitoring,
 8. ekologiczne silniki diesla spełniające normy emisji spalin EURO 6.

Dostawa następnych 5 autobusów jest planowana w sierpniu 2018 r.

Druga dostawa nowych autobusów do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu

W sierpniu miała miejsce dostawa kolejnych 5 sztuk nowoczesnych autobusów klasy MIDI do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu. Są to 2 autobusy 9 metrowe Solaris Urbino 8,9 LE i 3 autobusy 10 metrowe Solaris Urbino 10,5. Dostawa ww. pojazdów stanowi część projektu pod nazwą. „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów” współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Następna dostawa planowana jest w listopadzie 2018 r.

Trzecia dostawa nowych autobusów do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu

Trzecia i zarazem ostatnia w tym roku dostawa autobusów marki Solaris odbyła się przed terminem wynikającym z umowy, tj. w październiku zamiast listopadzie. Tym razem do Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu dotarły 2 nowoczesne i ekologiczne autobusy Solaris Urbino 12 Hybrid oraz Solaris Urbino 10,5. Dostawa ww. pojazdów również stanowi dalszą część projektu pod nazwą. „Poprawa jakości transportu publicznego w Oświęcimiu poprzez zakup ekologicznych autobusów” współfinansowanego z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt przewiduje również wdrożenie programu pod nazwą ,,Organizacja i koordynacja rozkładów jazdy, w tym uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej”. Wdrożenie programu jest w trakcie realizacji, a zakończenie przewidziane jest na przyszły rok po ostatniej dostawie. Program jest kompleksowym systemem informatycznym do konstruowania rozkładów jazdy, zapewniających sprawną komunikację. Narzędzie to pozwala na odwzorowanie istniejącej topologii sieci komunikacyjnej, jej zmiany oraz planowania i projektowania wariantów z uwzględnieniem warunków terenowych.

W tym roku planowana jest jeszcze dostawa autobusu Mercedes Sprinter z firmy Automet Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Sanoku.

 

 

I - Projekt: "Nowoczesna komunikacja w Oświęcimiu"

 

Nazwa projektu: "Nowoczesna komunikacja w Oświęcimiu"
Projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.2: Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Schemat A: Transport miejski.

Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18 sierpnia 2010r.

Całkowity koszt projektu: 8 125 095,50 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 4 623 465,00 PLN

Okres realizacji: 2010 - 2012

Charakterystyka projektu: W ramach niniejszego projektu zostanie zakupionych 9 sztuk autobusów niskopodłogowych:

 • 5 sztuk większych klasy MIDI,
 • 4 sztuki mniejszych klasy MINI.

Dostawa autobusów planowana jest w 2011 roku w czterech transzach:

 • I transza: 2 autobusy MIDI, 1 autobus MINI,
 • II transza: 1 autobus MIDI, 1 autobus MINI,
 • III transza: 2 autobusy MIDI,
 • IV transza: 2 autobusy MINI.

Jeden autobus klasy MIDI oraz jeden autobus klasy MINI będą posiadać dodatkowo bramki do liczenia potoków pasażerskich. Autobusy będą wyposażone w monitoring oraz klimatyzację całego pojazdu.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał w dniu 19.04.2011r. pierwszą dostawę 3 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W dniu 5.07.2011r. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał drugą dostawę 2 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Jeden autobus MIDI oraz jeden autobus MINI.

W dniu 21.09.2011r. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał trzecią dostawę 2 sztuk autobusów MIDI Solaris Urbino 10, współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.