A+ A-

Postępowanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa prowadzi EIB S.A. - ul. Jęczmienna 21, Toruń 87-100 w trybie przetargu nieograniczonego.
Pełna dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie: https://www.eib.com.pl/#Przetargi

Ogłoszenie (*.pdf)

Zmiana treści ogłoszenia (*.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)