Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Postępowanie w imieniu Zamawiającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa prowadzi EIB S.A. - ul. Jęczmienna 21, Toruń 87-100 w trybie przetargu nieograniczonego.
Pełna dokumentacja postępowania zamieszczona jest na stronie: https://www.eib.com.pl/#Przetargi

Ogłoszenie (*.pdf)

Zmiana treści ogłoszenia (*.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)

Zawiadomienie o wyborze oferty (*.pdf)