Nazwa projektu: "Nowoczesna komunikacja w Oświęcimiu"
Projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 4: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.2: Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Schemat A: Transport miejski.

Beneficjent: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. 32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18 sierpnia 2010r.

Całkowity koszt projektu: 8 125 095,50 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 4 623 465,00 PLN

Okres realizacji: 2010 - 2012

Charakterystyka projektu: W ramach niniejszego projektu zostanie zakupionych 9 sztuk autobusów niskopodłogowych:

  • 5 sztuk większych klasy MIDI,
  • 4 sztuki mniejszych klasy MINI.

Dostawa autobusów planowana jest w 2011 roku w czterech transzach:

  • I transza: 2 autobusy MIDI, 1 autobus MINI,
  • II transza: 1 autobus MIDI, 1 autobus MINI,
  • III transza: 2 autobusy MIDI,
  • IV transza: 2 autobusy MINI.

Jeden autobus klasy MIDI oraz jeden autobus klasy MINI będą posiadać dodatkowo bramki do liczenia potoków pasażerskich. Autobusy będą wyposażone w monitoring oraz klimatyzację całego pojazdu.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał w dniu 19.04.2011r. pierwszą dostawę 3 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W dniu 5.07.2011r. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał drugą dostawę 2 sztuk autobusów współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Jeden autobus MIDI oraz jeden autobus MINI.

W dniu 21.09.2011r. Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu otrzymał trzecią dostawę 2 sztuk autobusów MIDI Solaris Urbino 10, współfinansowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.