Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o.
32-600 Oświęcim
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7

KRS:0000317677
NIP: 5492361248
Regon: 120822611
Kapitał zakładowy: 10 077 200,00 PLN

Konto bankowe:
BANK PEKAO SA
87 1240 4155 1111 0010 2019 8368

BANK SPÓŁDZIELCZY ZATOR
60 8136 0000 0030 6405 2000 0010

Skład Rady Nadzorczej

  • Jolanta Sekunda - Jarnot
  • Robert Sarach
  • Katarzyna Małgorzata Stasiuk - Ganobis

Zarząd Spółki

  • Bożena Fraś - Prezes Zarządu
  • Marian Świerczek - Wiceprezes Zarządu