Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

A+ A-

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu informuje, że od dnia 18.07.2023 r. z chwilą wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu w związku z budową ronda w ciągu drogi wojewódzkiej 933 w Oświęcimiu wszystkie kursy autobusów linii: 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29 jadące w kierunku Oświęcimia realizowane będą trasą objazdu ul. Leszczyńskiej z pominięciem przejazdu przez ul. Kolbego, Szajny - przystanek 1851 Uczelnia PWSZ będzie nieczynny.