Maximenu CK message : Your module ID 103 is still working in V8 Legacy mode. Please change it in the Advanced options to remove this message.

 

 

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji
spółka z o. o. w Oświęcimiu.

 

www.bip.mzk.oswiecim.pl
Oficjalna strona BIP:
www.bip.gov.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 

BIP obejmuje:

 

 • ogólne wiadomości o firmie,
 • akty prawne,
 • majątek zakładu,
 • informacje dotyczące przewozów,
 • informacje nt. sposobu załatwianie spraw,
 • prowadzone rejestry,
 • nabór kandydatów.

 

Informacje publiczne udostępnione są zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

 

Informacje publiczne mogą być udostępniane w drodze:

 

 • ogłaszania informacji publicznych w BIP,
 • na wniosek,
 • w drodze wyłożenia lub wywieszania w miejscach ogólnie dostępnych,
 • przez zainstalowanie w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

 

Instrukcja korzystania z BIP

 

Zapraszamy użytkowników do zapoznania się z krótkim przewodnikiem korzystania z zasobów Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Oświęcimiu.

 

Strona główna
Na stronie głównej znajdują się:

 

 • logo (znak graficzny) BIP, umieszczone w górnej części strony,
 • adres redakcji strony podmiotowej BIP,
 • imiona i nazwiska, numery telefonu, adresy e-mail osób redagujących stronę główną BIP,
 • menu przedmiotowe,
 • moduł wyszukujący.

 

Menu
Jest to główny element nawigacyjny serwisu BIP dostępny w lewej kolumnie każdej podstrony. Menu zawiera tytuły wskazujące na rodzaj udostępnionych dalej informacji. Każdy element menu stanowi link do konkretnych podstron BIP-u. Po kliknięciu w wybrany link w centralnej części serwisu pojawia się tytuł podstrony, a niżej upublicznione na tej stronie informacje. Część podstron zawiera oprócz treści w trybie tekstowym także linki (które po najechaniu na nie zmieniają kolor na szary) prowadzące do udostępnionych dokumentów w formatach takich jak .pdf, .xls, .doc oraz do innych stron www lub adresów e-mail.

 

Rejestr zmian
Pod każdą informacją opublikowaną w Biuletynie (na stronie głównej oraz każdej podstronie) zamieszczana jest automatycznie przez system informacja zawierająca:

 

 • imię i nazwisko redaktora, który jako ostatni zmieniał treść informacji,
 • data i godzina ostatniej modyfikacji.

 

Wyszukiwarka
Pod menu przedmiotowym, po lewej stronie każdej strony biuletynu znajduje się okno wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem w przycisk „szukaj”. Jeżeli poszukiwane hasło złożone jest z kilku słów należy wpisać cały ciąg słów oddzielając je spacjami. Wynik wyszukiwania wyświetlany jest w centralnej części strony. Jeśli wyrażenie nie zostanie znalezione w treści stron, wyświetlana jest informacja „znalezionych wyników 0”.

 

Opis formatów zamieszczanych dokumentów:

 

 • .doc - pliki w tym formacie udostępnione są w serwisie do ściągnięcia. Oznacza to, że aby odczytać dany plik należy pobrać go na własny komputer, a następnie odczytać za pomocą programu MS Word,
 • .xls - format odczytywany za pomocą programu MS Excel (otwarcie po pobraniu, analogicznie do dokumentów DOC),
 • .pdf - format pliku możliwego do odczytania za pomocą bezpłatnego programu Acrobat Reader.

 

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:
Miejski Zakład Komunikacji spółka z o. o.
ul. St. Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim
www.mzk.oswiecim.pl

 

Redakcja merytoryczna strony:

 

Sprawy organizacyjne, nabór pracowników, przebieg i efekty kontroli
Imię i Nazwisko: mgr Bogusława Wojtas
Stanowisko: Kierownik Działu Kadr, Organizacji i Administracji
Dział: Kadr, Organizacji i Administracji
Tel: 33 843 17 40 wew. 109
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zamówienia Publiczne i gospodarka magazynowa

Imię i Nazwisko: mgr Monika Zajas
Stanowisko: Kierownik Działu
Zaopatrzenia, Zamówień Publicznych i Zespołu Magazynów
Dział: Zaopatrzenia, Zamówień Publicznych i Zespołu Magazynów
Tel: 33 843 17 40 wew. 121, 33 843 47 72
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akty prawne, skład organów spółki, struktura własności

Imię i Nazwisko: mgr Jarosław Gałgan
Stanowisko: Radca prawny
Tel: 33 843 17 40 wew. 124,
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprawy majątku, dochodów i strat

Imię i Nazwisko: mgr Anna Piekiełko - Brociek
Stanowisko: Główny księgowy
Dział: Finansowo-księgowy
Tel: 33 843 17 40 wew. 104
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje o przewozach

Imię i Nazwisko: inż. Grzegorz Żurek
Stanowisko: Kierownik Działu Ruchu
Dział: Ruchu
Tel: 33 843 17 40 wew. 115
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Obsługa informatyczna strony:
Imię i Nazwisko: Paweł Naglik
Stanowisko: Magazynier-Informatyk
Dział: Zaopatrzenia, Zamówień Publicznych i Zespołu Magazynów Tel: 33 843 17 40 wew. 122
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Imię i Nazwisko: Miłosz Zorychta
Stanowisko: Starszy referent ds. ruchu
Dział: Ruchu Tel: 33 843 17 40 wew. 116
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.