Informujemy szanownych pasażerów, że dnia 19.10.2018 r. na trasy obsługiwane przez naszą spółkę wyjechał pierwszy autobus hybrydowy.

W związku z artykułem „Co się dzieje w tym MZK?”, który pojawił się w dodatku prasowym „Nad Sołą i Skawą, Tygodnik Małopolski” Gazety Krakowskiej, autorstwa Moniki Pawłowskiej, w dniu 19 października 2018 r., a dotyczącym rzekomych nieprawidłowości w przetargu na zakup autobusów MZK niniejszym oświadczam, że na skutek niesprawdzonych i niewiarygodnych informacji przekazanych  przez członków Prawa i Sprawiedliwości, Prokuratura Rejonowa prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie przetargu na dostawy autobusów organizowanego przez MZK w Oświęcimiu.

Jednocześnie wyjaśniam, że zasady zakupów inwestycyjnych, w tym autobusów, określają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych,  którą to spółka miejska jest obowiązana stosować. Wybór dostawcy autobusów został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. MZK otrzymał jedną ofertę na dostawy autobusów, od firmy Solaris Bus&Couch. Firma Autosan nie przystąpiła do przetargu. Odnosząc się do treści artykułu wyjaśniam, że żona Dyrektora Regionalnego ds. Sprzedaży Solaris Bus & Coach S.A. nie była członkiem Komisji przetargowej powołanej przez MZK na potrzeby realizacji zamówienia.

Pełna dokumentacja przetargowa, w tym SIWZ, została udostępniona na stronie www.mzk.oswiecim.pl, zaś ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone również w Dzienniku Urzędowym UE. Wydatkowanie  środków publicznych, jakimi są fundusze unijne, podlega ścisłej kontroli Urzędu Marszałkowskiego, jako instytucji zarządzającej środkami unijnymi. Całe postępowanie przetargowe zostało szczegółowo skontrolowane przez Urząd Marszałkowski i nie stwierdzono żadnych uchybień w procedurze przetargu zgodnie z Pzp, ani też nie doszukano się jakichkolwiek zapisów SIWZ, które mogłyby ograniczać konkurencję wśród Wykonawców tj. wprowadzałyby rozwiązania charakterystyczne dla jednego z nich.


 


Prezes Zarządu
Bożena Fraś

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu oferuje do wynajęcia pomieszczenie biurowe znajdujące się na I piętrze w biurowcu przy ul. Leszczyńskiej 7.

  • pomieszczenie - 20 m2

Kontakt:
tel. 33 843 17 40 wew. 110

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu informuje, że w związku z rozpoczęciem przebudowy ul. Wysokie Brzegi w Oświęcimiu /na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszykowej/ od dnia 20.08.2018 r. do czasu zakończenia prac autobusy linii 4 kursowały będą trasą objazdu od ul. Wysokie Brzegi ulicami: Szpitalną, Dąbrowskiego, Obwodnicą Północną, do przystanku Cichy Kącik na ul. Koszykowej  i dalej swoją trasą w obu kierunkach z pominięciem przystanku „Kruki I” i „Kruki II”.

Dla przystanku „Kruki I” wyznaczono przystanek zastępczy zlokalizowany na ul. Szpitalnej za skrzyżowaniem z ul. Wysokie Brzegi.   

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.